Przejdź do strony startowej

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Biuro Karier UPH pt.:  Zaplanuj z nami swoją zawodową przyszłość - znajdź pracę! realizowanym od 1 października 2017 r do 31 lipca 2019 r. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
studentów wszystkich prowadzonych przez UPH kierunków. Wsparcie Biura przełoży się bezpośrednio na możliwość realizacji form wsparcia mających na celu podniesienia u studentów kompetencji (zgodnych kierunkami kształcenia) niezbędnych dla podwyższania poziomu wiedzy ogólnej oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce, w tym:

• kompetencji komunikacyjnych będących podstawą do budowania relacji ze
  współpracownikami oraz pracodawcą, a także stanowiące klucz do skutecznej współpracy      zespołowej,
• kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Zgodnie z danymi pozyskanymi w wyniku prowadzenia badań losów absolwenta
przez Biuro Karier UPH w 2017 roku, kierunki, na których odsetek bezrobotnych w rok po ukończeniu przez nich studiów wynosi ok.30% to: dietetyka, matematyka, turystyka i rekreacja, chemia, pedagogika. W związku z powyższym studenci na w/w kierunkach zostaną objęci szczególnym wsparciem w projekcie, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy.
W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy wypełnić ankietę osobową i dostarczyć ją do Biura Karier (ul. 3-go Maja 49, Dom studenta nr 1, pokoje nr 18, 19).
Ankietę osobową można pobrać tutaj...

Serdecznie zapraszamy

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl