Przejdź do strony startowej

zdjęcie uczestników grupy MOG-ę szkolenie dla studentów Wydziału HumanistycznegoW dniach 14 listopada oraz 5 grudnia Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowało szkolenia dla nauczycieli akademickich, z zakresu dostosowania procesu edukacyjnego do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, a 30 listopada odbyło się szkolenie dla studentów Pedagogiki I roku I stopnia z zakresu integracji w grupach studenckich pt. „Poznajmy się”. Pani dr Ewa Jówko, p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła w tematykę szkoleń.
Pracownicy CKiRON, panie Halina Grzeszczuk, Anna Siliwoniuk, Sylwia Nowosielska, Michalina Stygienko oraz Anna Kowalczyk zapoznały uczestników tego wydarzenia ze wskazówkami przydatnymi do pracy ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a studenci z niepełnosprawnością przedstawili informacje dotyczące savoir – vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

Studentki UPH, panie Katarzyna Kmiołek i Karolina Meszyńska zaprezentowały zasady savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością ruchu. Pani Magdalena Grunt i pan Damian Laszewski przedstawili formy pomocy dla osób niewidomych i słabowidzących, natomiast pani Agnieszka Ozga przedstawiła zasady savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością słuchu. Wykładowcy byli zainteresowani tematyką szkolenia oraz dzielili się swoimi doświadczeniami w kontaktach ze studentami z niepełnosprawnością. Natomiast podczas szkolenia skierowanego do studentów I roku Pedagogiki z zakresu integracji w grupach studenckich pt. „Poznajmy się” wystąpiła grupa niesłyszących studentów „MOG-ę” (Muzyka Oczami Głuchych), która „zaśpiewała” piosenkę w Polskim Języku Migowym „Color Of Your Life” Michała Szpaka. Studenci mieli również okazję zapoznać się z zasadami savoir-vivre w kontaktach z osobami niesłyszącymi, pomocy dla osób niewidomych i słabowidzących, oraz z zasadami pomocy osobom poruszającym się na wózkach. Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy.

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl