Przejdź do strony startowej

Informujemy, iż ruszyła kolejna edycja programu „Aktywny Samorząd”, w którym studenci z niepełnosprawnościami w ramach Modułu II mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.  
Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje:
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000
  • opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania  studenta (MOPR, PCPR). Wnioski w ramach naboru I (rok akademicki 2017/2018) będą przyjmowane w terminie od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. Więcej informacji można uzyskać w zakładce Pomoc materialna…

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl