Przejdź do strony startowej

na gwnDnia 27 września 2018 r. (czwartek) odbył się Dzień Adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnościami zorganizowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH w Siedlcach. Uczestników przywitali pracownicy Centrum w holu Biblioteki Głównej UPH. Po przywitaniu odbyło się szkolenie biblioteczne, po którym studenci zapoznali się z funkcjonowaniem i organizacją Biblioteki Głównej UPH oraz spotkali się z pracownikami Czytelni Zbiorów Specjalnych. Nowo przyjęci studenci z niepełnosprawnościami zapoznali się również ze strukturą Wydziału Humanistycznego.  Następnie uczestnicy udali się do „Biesiadnego Sioła” w Przyworach Dużych. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczestników, z ofertą CKiRON. Pani p.o. Dyrektora dr Ewa Jówko zachęcała do intensywnej nauki, jak również do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. Z kolei konsultantki ds. studentów niepełnosprawnych pani mgr Anna Kowalczyk i pani dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz przedstawiły szczegółową ofertę Centrum (m.in. usługi tłumaczy języka migowego, usługi asystentów, dowóz na zajęcia, pomoc materialna, zalecenia edukacyjne, zajęcia specjalistyczne). Pan dr Krzysztof Kalinowski zaprezentował ofertę Biura Karier UPH i zachęcał do współpracy oraz wielokrotnie inspirował do brania udziału w różnych projektach, które oferuje Uczelnia.
Natomiast pan mgr Tadeusz Goc zapoznał uczestników z ofertą Uczelnianego Ośrodka Kultury. Po zakończeniu spotkania pani dr Katarzyna Marciniak-Paprocka pracownik naszej Uczelni przeprowadziła zajęcia integracyjne, dzięki którym nowo przyjęci studenci mogli się lepiej poznać. Po zakończonych zajęciach integracyjnych odbyło się szkolenie BHP, który przeprowadził pan dr inż. Wiesław Czeluściński – główny specjalista ds. bhp. Po szkoleniu wystąpiła grupa niesłyszących studentów „MOG-ę” (Muzyka Oczami Głuchych) z piosenką migając utwór pt.– „Color of Your Life” Michała Szpaka oraz „Beautiful Life” zespołu Ace of Base. Zwieńczeniem imprezy było wspólne ognisko, na którym gościliśmy Dyrektor CKiRON panią mgr Beatę Gulati oraz Panią Prorektor prof. nzw. dr hab. Annę Charutę. Przed wyjazdem nowo przyjęci studenci otrzymali upominki. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naszego spotkania.

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl