Przejdź do strony startowej

W sobotę 13 października biuro Centrum czynne będzie w godzinach 07:30 - 15:30. Zapraszamy do składania wniosków o stypendium specjalne. Przypominamy, że wniosek należy wypełnić w USOSweb i wydrukować.  Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
• kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),
• zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego), 
• kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl