Przejdź do strony startowej

1. Rejestracja w Centrum: 

Kwestionariusze osób z niepełnosprawnościami (wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody) do wypełnienia elektronicznego:

Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością słuchu...

Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ruchu...
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością wzroku...
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia...


Kwestionariusze osób z niepełnosprawnościami (wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody) do wypełnienia odręcznego:

Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością słuchu...
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ruchu...
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnośćią wzroku...
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia...


2. Zgłoszenie studenta na przewóz busem


3. Wniosek o wydłużenie czasu pracy na egzaminie /zaliczeniu

4. Wniosek o przyznanie usługi Tłumacza języka migowego/Asystenta wspierającego